Công Cụ Đầu Tiên Trên Internet Thay Đổi Kích Thước Ảnh

Dễ dàng cắt, thay đổi kích thước và chỉnh sửa ảnh trực tuyến MIỄN PHÍ tại PicResize. 237,987,841 Chăm chút cho ảnh!

PicResize Logo

Thay Đổi Kích Thước Hàng Loạt


Công cụ miễn phí này cho phép bạn thay đổi kích thước tối đa 100 ảnh cùng một lúc. Khi công việc hoàn thành, bạn sẽ có thể tải xuống ảnh đã thay đổi kích thước của mình dưới dạng zip. Bắt đầu bằng cách nhấp vào 'Thêm nhiều ảnh' bên dưới.


Tải Tệp Lên

Current Speed:
Tải Tệp Lên Dừng Tải Lên

Đặt Tùy Chọn Thay Đổi Kích Thước

Tạo ảnh của tôi:
© 2005-2020 Internich LLC.