Công Cụ Đầu Tiên Trên Internet Thay Đổi Kích Thước Ảnh

Dễ dàng cắt, thay đổi kích thước và chỉnh sửa ảnh trực tuyến MIỄN PHÍ tại PicResize. 281,938,539 Chăm chút cho ảnh!

PicResize Logo
Learn more about PicResize Pro

Thay Đổi Kích Thước Hàng Loạt


Công cụ miễn phí này cho phép bạn thay đổi kích thước tối đa 100 ảnh cùng một lúc. Khi công việc hoàn thành, bạn sẽ có thể tải xuống ảnh đã thay đổi kích thước của mình dưới dạng zip. Bắt đầu bằng cách nhấp vào 'Thêm nhiều ảnh' bên dưới.


Tải Tệp Lên

Current Speed:
Tải Tệp Lên Dừng Tải Lên

Đặt Tùy Chọn Thay Đổi Kích Thước

Tạo ảnh của tôi:
Features

Free online photo editing in your browser


Quickly resize, crop, and edit your pictures for Facebook, LinkedIn, Twitter, or Youtube with our free online photo editing tool.
Check out a few of the easy transformations you can make.

Resize, Crop, Rotate
Resize, Crop, Rotate

Shrink and enlarge your photos, crop your images for print or social media, or flip and rotate your pictures.

Compress Images
Compress Images

Reduce the file size of your pictures to a desired quality or disk size in kilobytes or megabytes.

Image File Converter
Image File Converter

Get web-ready image files by converting your photos or graphics into BMP, GIF. JPG or PNG format to preserve image resolution.