Công Cụ Đầu Tiên Trên Internet Thay Đổi Kích Thước Ảnh

Dễ dàng cắt, thay đổi kích thước và chỉnh sửa ảnh trực tuyến MIỄN PHÍ tại PicResize. 282,561,361 Chăm chút cho ảnh!

PicResize Logo
Learn more about PicResize Pro

Trung tâm Trợ giúp


Nếu bạn không tìm thấy câu trả lời của mình bên dưới, vui lòng liên hệ với chúng tôi support@picresize.com

Câu Hỏi Thường Gặp

  1. What is PicResize.com and does it cost anything? PRICING
  2. How do I edit a picture on my computer? HOW-TO
  3. How do I edit a picture on my web site? HOW-TO
  4. Which image formats does PicResize accept? FILETYPE
  5. What is the maximum file size that I can upload to PicResize? UPLOAD
  6. How do I resize my picture to a specific pixel size? HOW-TO
  7. Can I shrink the file size of my picture file? FILESIZE
  8. What happens to my picture after I am done resizing? PRIVACY

Câu Hỏi Khác

Vui lòng gửi email tới support@picresize.com nếu có bất kỳ câu hỏi nào. Để biết thêm về cách liên hệ, vui lòng truy cập trang Giới thiệu.