อุปกรณ์ปรับขนาดรูปภาพดั้งเดิมของอินเตอร์เน็ต

ครอบตัดได้ง่าย ปรับขนาด และแก้ไขรูปภาพของคุณแบบออนไลน์ได้ฟรีที่ PicResize 282,560,726 บริการรูปภาพ!

PicResize Logo

Crop multiple images at once

Batch crop multiple pictures together, perfect for cropping scanned albums and photos

Crop multiple pictures now

Make a crop selection and apply it to all of your pictures at once


This feature is included in the pro version of PicResize. Sign up to enlarge images, add text, and go ad-free.

Crop multiple images at once
 1. 1
  Upload the picture you want to edit

  Click the 'Start Now' button below and choose an image from your device to upload.

 2. 2
  Turn on the Batch Crop feature

  Set your cropping parameters and it will be applied to all of your photos

 3. 3
  Save, download, and share your images

  You can optionally resize. Download and save your images when done.

Ready to crop all your photos easily?