อุปกรณ์ปรับขนาดรูปภาพดั้งเดิมของอินเตอร์เน็ต

ครอบตัดได้ง่าย ปรับขนาด และแก้ไขรูปภาพของคุณแบบออนไลน์ได้ฟรีที่ PicResize 281,938,351 บริการรูปภาพ!

PicResize Logo

Resize images for Facebook

You can resize the perfect Facebook profile picture or header image for free with a click of a button

Resize and crop for Facebook now

Use the free image editor from PicResize to get the perfect picture


Facebook profile pictures appear in a circle frame, so optimize your desired profile photo by cropping it into a square shape.

Resize images for Facebook
 1. 1
  Upload the picture you want to crop

  Click the 'Start Now' button below and choose an image from your device to upload.

 2. 2
  Crop, rotate, flip your photo

  Make a selection or choose a crop template. Crop, rotate, flip with one click.

 3. 3
  Save, download, and share your image

  You can optionally resize or add special effects. Download and save your image when done.

Ready to resize a Facebook image?