อุปกรณ์ปรับขนาดรูปภาพดั้งเดิมของอินเตอร์เน็ต

ครอบตัดได้ง่าย ปรับขนาด และแก้ไขรูปภาพของคุณแบบออนไลน์ได้ฟรีที่ PicResize 282,560,816 บริการรูปภาพ!

PicResize Logo

Compress your image file size

You can easily specify a desired disk file size for your image

Compress your JPG now

Shrink the file size of your image on disk at PicResize


When you are done editing your picture at PicResize, you can use the Save As feature to choose your desired JPG quality and maximum file size

Compress your image file size
 1. 1
  Upload the picture you want to edit

  Click the 'Start Now' button below and choose an image from your device to upload.

 2. 2
  Crop, rotate, flip your photo

  Make a selection or choose a crop template. Crop, rotate, flip with one click.

 3. 3
  Specify image quality and filesize

  Enter the maximum file size in kilobytes that you want your image file to be.

Ready to compress your image?