อุปกรณ์ปรับขนาดรูปภาพดั้งเดิมของอินเตอร์เน็ต

ครอบตัดได้ง่าย ปรับขนาด และแก้ไขรูปภาพของคุณแบบออนไลน์ได้ฟรีที่ PicResize 283,677,563 บริการรูปภาพ!

PicResize Logo

Resize multiple images at once

Batch resize multiple pictures at the same time, come back when the job is done

Resize multiple pictures now

Use the free batch resize feature from PicResize for your entire album


Adjust the size and aspect ratio of your photos. Edit your pictures for a YouTube cover or thumbnail, Instagram profile or post, Facebook cover or profile, and Linkedin profile.

Resize multiple images at once
 1. 1
  Upload the pictures you want to resize

  Click the 'Start Now' button below and choose one or more images from your device to upload.

 2. 2
  Choose a desired size for all your images

  Select a preset or custom size to resize all of your images to.

 3. 3
  Save, download, and share your image

  You can optionally resize or add special effects. Download and save your image when done.

Ready to resize your photos?