อุปกรณ์ปรับขนาดรูปภาพดั้งเดิมของอินเตอร์เน็ต

ครอบตัดได้ง่าย ปรับขนาด และแก้ไขรูปภาพของคุณแบบออนไลน์ได้ฟรีที่ PicResize 281,938,330 บริการรูปภาพ!

PicResize Logo

Edit your profile picture for free

Use our free online image editor to make your professional profile picture for Facebook, LinkedIn, or Twitter

Create your profile picture now

Use the free image editor from PicResize to get the perfect picture


Adjust the size and aspect ratio of your photo. Crop your picture for a YouTube cover or thumbnail, Instagram profile or post, Facebook cover or profile, and Linkedin profile.

Edit your profile picture for free
 1. 1
  Upload the picture you want to crop

  Click the 'Start Now' button below and choose an image from your device to upload.

 2. 2
  Crop, rotate, flip your photo

  Make a selection or choose a crop template. Crop, rotate, flip with one click.

 3. 3
  Save, download, and share your image

  You can optionally resize or add special effects. Download and save your image when done.

Ready to crop your photos?