อุปกรณ์ปรับขนาดรูปภาพดั้งเดิมของอินเตอร์เน็ต

ครอบตัดได้ง่าย ปรับขนาด และแก้ไขรูปภาพของคุณแบบออนไลน์ได้ฟรีที่ PicResize 282,560,817 บริการรูปภาพ!

PicResize Logo

Convert from JPG to PNG format

You can easily convert and save your images in a new file format

Convert JPG to PNG now

Save and download your image in many file formats at PicResize


When you are done editing your picture at PicResize, you can use the Save As feature to choose your desired image file format (JPG, GIF, PNG, or BMP)

Convert from JPG to PNG format
 1. 1
  Upload the picture you want to edit

  Click the 'Start Now' button below and choose an image from your device to upload.

 2. 2
  Crop, rotate, flip your photo

  Make a selection or choose a crop template. Crop, rotate, flip with one click.

 3. 3
  Save, download, and share your image

  You can optionally resize or add special effects. Download and save your image when done.

Ready to convert from JPG to PNG for free?